Download Tafsir ibnu Katsir Lengkap 30 juz, tanpa Iklan, Termudah 2020
                                                

Tafsir Ibnu Katsir merupakan salah satu kitab tafsir yang paling banyak diterima dan tersebar di tengah ummat ini. Imam Ibnu Katsir telah menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menyusunnya, tidak mengherankan jika penafsiran beliau sangat kaya dengan riwayat, baik hadits maupun atsar, bahkan hampir seluruh hadits periwayatan dari Imam Ahmad bin Hanbal -rahimahullah- dalam kitab Al Musnad tercantum dalam kitab tafsir ini. Oleh karena itu kitab tafsir ini menjadi salah satu karya terbesar dan ter luar biasa dari imam ibnu katsir yang beliau wariskan kepada kita. kitab tafsir alqur an nul adzim ini adalah salah satu kitab tafsir yang sudah disepakati oleh para ulama akan kebenaran nya atau dengan kata lain adalah kitab ini sudah diterima oleh kalangan umat islam. kitab ini disusun oleh beliau dengan metodologi sebagai berikuti, yakni:
  1. Tafsir yang paling benar adalah tafsir Alquran dengan Alquran sendiri.
  2. Selanjutnya bila penafsiran Alquran dengan Alquran tidak didapatkan, maka Alquran harus ditafsirkan dengan hadis Nabi Muhammad, sebab menurut Alquran sendiri Nabi Muhammad memang diperintahkan untuk menerangkan isi Alquran.
  3. Jika yang kedua tidak didapatkan, maka Alquran harus ditafsirkan oleh pendapat para sahabat karena merekalah orang yang paling mengetahui konteks sosial turunnya Alquran.
  4. Jika yang ketiga juga tidak didapatkan, maka pendapat dari para tabiin dapat diambil.

   Kemudian disini penulis akan sedikit memberikan biografi dari imam ibnu katsir rahimahullah
Biografi[sunting | sunting sumber]
Tercatat guru pertama Ibnu Katsir adalah Burhanuddin al-Fazari, seorang ulama penganut mazhab Syafi'i. Ia juga berguru kepada Ibnu Taymiyyah di Damaskus, Suriah, dan kepada Ibnu al-Qayyim. Ia mendapat arahan dari ahli hadis terkemuka di SuriahJamaluddin al-Mizzi, yang di kemudian hari menjadi mertuanya. Ia pun sempat mendengar langsung hadis dari ulama-ulama Hejaz serta memperoleh ijazah dari Al-Wani.
Tahun 1366, oleh Gubernur Mankali Bugha Ibnu Katsir diangkat menjadi guru besar di Masjid Ummayah Damaskus.
Ulama ini meninggal dunia tidak lama setelah ia menyusun kitab Al-Ijtihad fi Talab al-Jihad (Ijtihad Dalam Mencari Jihad) dan dikebumikan di samping makam gurunya, Ibnu Taimiyah.
[Dikatakan oleh Syaikh Sami bin Muhammad Salamah, dalam tahqiq beliau pada Kitab Tafsir Al Quranul Adzim cet. Darul Thayibah 1420 H).

  maka kita selaku umat muslim yang berpedoman terhadap AL-QUR’AN dan AS-SUNNAH sudah sepantasnya kita memiliki taftsir ibnu katsir ini, yaa minimal dalam bentuk file. Agar kelak ketika kita berada di akherat dan ditanay oleh Allah swt Apa isi dari hp yang kamu miliki, maka kita bisa menjawab bahwa isi dari handphone kita adalah kebaikan dan ilmu ilmu yang bermanfaat bagi dunia kita dan akherat kita. di bawah ini kami sudah mencantumlkan link donwload dari kitab tafsir ibnu katsir ini 30 juz tanpa terkecuali. dan yang lebih istimewa adalah kami tidak memberikan iklan di setiap link downlaod kami, hal ini agar para pendownlaod merasa tidak terganggu dan lebih memudahkan. kami hanay ingin agar artikel yang kami bagikan ini semoga memberikan manfaat, janagn lupa untuk membagikan artikel ini kepada para penuntut ilmu lainnya
 agar merka juga bisa merasakan manfaat nya 


Dalam Postingan ini kami hadirkan taftsir Ibnu Katsir lengkap 30 juz.
semoga bermanfaat.
Taftsir Ibnu Katsir format pdf
untuk bisa mendownloadnya anda harus masuk ke account 4shared anda.
Wassalam 🙂

Post a Comment

Previous Post Next Post